RU | LT

Vilniaus m. Sofijos Kovalevskajos vidurinė mokykla
Mėnesio renginiai

 

Sofijos Kovalevskajos vidurinės mokyklos 2014 m. birželio – rugpjūčio   mėn.

d a r b o  p l a n a s

 

 

Eil. Nr.

Renginiai

Data

Atsakingas

 1.  

Mokytojų tarybos posėdžiai:

 

 

 

 • Dėl 6 – 9,  11 klasių mokinių kėlimo į aukštesniąją klasę;

2014-06-04

J.Vasiljeva

skyrių vedėjai

 • Dėl 10 klasių mokinių mokslo metų baigimo;

2014-06-09

J. Vasiljeva

 • Dėl pagrindinio ugdymo programos baigimo ir pagrindinio išsilavinimo įgijimo;

2014-06-16

J.Vasiljeva

 • Dėl vidurinio išsilavinimo įgijimo ir brandos atestatų  išdavimo;

2014-07-16

J.Vasiljeva

 • Dėl pratęstų mokslo metų 6 – 11 kl. mokiniams;

2014-06-19

G. Kirilova,

skyrių vedėjos

 • Mokytojų susirinkimas dėl mokslo metų baigimo ir kitų mokslo metų tikslų ir uždavinių;

2014-06-19

J. Vasiljeva

2. 

Naujai atvykusių busimųjų penktokų tėvų susirinkimas.

2014-06-03

M. Sverženiuk

3.

Mokslo metų pabaigos šventė 6 - 11 klasių mokiniams.

2014-06-06

L. Štolde

skyrių vedėjai

4.

Vidaus įsivertinimo srities „Mokymas ir mokymasis“ rezultatų pristatymas.

2014-06-19

G. Kirilova

5.

Iškilmingas Brandos atestatų  įteikimas.

2014-07-18

J.Vasiljeva

6.

Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų įteikimas.

2014-06-19 – 25?

J. Vasiljeva

7.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas:

 

 

 

 • Gimtosios kalbos (rusų) (raštu)

2014-06-03

A.Marinaitė

8.

 • Lietuvių kalbos (valstybinės) (raštu)

2014-06-09

M.Meškauskienė

9.

 • Matematikos

2014-06-11

M.Meškauskienė

10.

Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis  brandos egzaminas.

2014-06-02

J.Vasiljeva

11.

Matematikos valstybinis brandos egzaminas.

2014-06-05

J.Vasiljeva

12.

Istorijos valstybinis brandos egzaminas.

2014-06-10

J.Vasiljeva

13.

Informacinių technologijų valstybinis brandos egzaminas.

2014-06-12

J.Vasiljeva

14.

Pradinių klasių mokinių vasaros poilsio stovyklos

„Nykštukas-2014“ darbas. Best replica watches for sale.

 

2014-06-02-13

L. Glušakova

S. Demidova

15.

Vaikų vasaros poilsio stovykla Šventojoje             ,, Matematynė laukymė” 4-12 kl mokiniams.

 

2014-06-15-21

T. Dubovienė

J. Misiūnienė

16.

Metodinių grupių susirinkimai:

 • Lietuvių kalbos;
 • Gamtos mokslų;
 • Pradinių klasių;
 • Rusų kalbos ir dorinio ugdymo;
 • Užsienio kalbos;
 • Matematikos ir informatikos;
 • Socialinių mokslų;
 • Menų ir technologijų;

 

2014-06-16; 08-27

2014-06-11; 08-27

2014-06-16; 08-26

2014-06-13; 08-27

2014-06-13; 08-27

2014-06-09; 08-27

2014-06-09

2014-06-11, 08-26

 

S.Vabinskienė

M. Grigorjeva

O. Kisel

A.Bogomolnikova

G. Bogdanova

J. Kartašova

L. Kislych

A. Lukošienė

17.

Dainų šventės „Čia – mano namai“  dalyvių apgyvendinimas.

2014-06-30-07-07

A. Apanasevič

18.

Vaiko gerovės komisijos posėdis.

2014-08-28

T. Dubovienė

19.

Metodinės tarybos posėdžiai.

2014-06-18; 08-27

G. Kirilova

20.

Mokytojų tarybos posėdis.

2014-08-29

J. Vasiljeva

21.

Mokyklos tarybos posėdis.

2014-08-26-28

J. Misiūnienė

 


Naujienos
 
Mūsų mokyklai 30
Europos kalbų diena
Mokykla dalyvauja projektuose
Vilnius, Dūkštų 30, (85) 240 05 52
© Visos teisės saugomos e-sprendimas: it-sistemos.lt