RU | LT

Vilniaus m. Sofijos Kovalevskajos vidurinė mokykla
Vasaros skaitiniai

Literatūros kūriniai

Klasikinė lietuvių literatūra

Chrestomatijos 11 klasei nuoroda

http://www.lrt.lt/mediateka

5-okams

Lietuviškos pasakos. "Gulbė - karaliaus pati"

S. Nėris "Eglė - žalčių karakienė"

Sakmės. "Sužeistas vėjas"

Anderseno pasakos (2 - 3 pasakos)

 6-okams

1. J. Biliūnas. Kliudžiau. Brisiaus galas.

 2.V. Krėvė. Galvažudys

3.A. Vaičiulaitis. Nidos žvėrys. Auksinė kurpelė

4.P. Cvirka. Vaikų karas

5.V. Žilinskaitė. Nebijokė (pasirinkti kūriniai)

6.A. Lindgren. Broliai Liūtaširdžiai arba Mijo, mano Mijo, arba Ronja plėšiko duktė

7.H. K. Andersenas. Pasakos arba Žiemos pasakos (1 ar 2 pasirinktos pasakos)

 7-okams

 1. K. Saja. Būrimas obuolio sėklom
 2. N. Jankutė. Šamo ežero sekliai
 3. V.Račickas. Šlepetė arba Zuika Padūkėlis
 4. Vyt.Žilinskaitė.Nebijokė
 5. G.Morkūnas.Vasara su Katšuniu
 6. D. Defo (D. Defoe). Robinzonas Kruzas
 7. M. Gripė (M. Gripe). Nepaprasta AgnesėsSesilijos istorija
 8. O. Proisleris (O. Preussler). Krabatas, arba Treji metai užburtame malūne
 9. Dž. Kriusas (J. Krüss). Timas Taleris, arba Parduotas juokas
 10. A.Lindgren. Broliai Liūtaširdžiaiarba Mijo, mano Mijo, arba Ronja plėšiko duktė

 8-okams

1.      K.Saja. Septyni miegantys broliai

2.      R.Rimšas. Ne karibų kruizas

3.      G.Morkūnas. Grįžimo istorija

4.      Vilė Vėl. Parašyk man iš Afrikos

5.      A. Conan Doyle. Baskervilių šuo

6.      Jules Verne. Paslaptingoji sala

7.      CharlesDickens.Oliverio Tvisto nuotykiai

8.      R. Bredberis (R. Bradbury). Pienių vynas

9-okams

 1.    G.Adomaitytė.Laumžirgių namai

2.    Vyt. Žilinskaitė.Kintas

3.    A. Zurba.Melnragės akmenys

4.    I. Šeinius. Kuprelis

5.    Šatrijos Ragana. Irkos tragedija

6. B. Sruoga. Dievų miškas

7.    Victor Hugo. Vargdieniai

10-okams

1.A. Baranauskas. Anykščių šilelis

2.J. Grušas. Meilė, džiazas ir velnias

3.J. Aputis,R. Granauskas (2 pasirinktos novelės)

4.Žemaitė. Marti

5.J. Savickis. Kova arba P. Cvirka. Saulėlydis Nykos valsčiuje (Kasdienės istorijos) (1 pasirinkta novelė)

6.A. Vaičiulaitis. Valentina , I. Šeinius. Kuprelis

7.O. de Balzakas (H. de Balzac). Tėvas Gorijo

8.R. M. Remarkas (R. M. Remarque). Vakarų fronte nieko naujo arba Juodasis obeliskas

9.Dž. Selindžeris (J. D. Salinger). Rugiuose prie bedugnės

10.U. Eko (U. Eco). Rožės vardas

11-okams

 1. V. Šekspyras* (W. Shakespeare). Hamletas
 2. J. V. Gėtė* (J. W. Goethe). Faustas. I dalis, II dalies pabaiga
 3. J. Tumas-Vaižgantas. Dėdės ir dėdienės
 4. V. Krėvė. Skirgaila
 5. V. Mykolaitis-Putinas. Altoriųššešėly.
 6. A. Škėma. Balta drobulė
 7. Just. Marcinkevičius. Mažvydas.
 8. M. Katiliškis. Miškais ateina ruduo


 


Naujienos
 
Mūsų mokyklai 30
Europos kalbų diena
Mokykla dalyvauja projektuose
Vilnius, Dūkštų 30, (85) 240 05 52
© Visos teisės saugomos e-sprendimas: it-sistemos.lt