RU | LT

Vilniaus m. Sofijos Kovalevskajos vidurinė mokykla
Klasių vadovams
Klasės auklėtojas - mokytojas, kuriam pavesta ugdyti klasės bendruomenę, susidedančią iš mokinių, jų tėvų ir mokytojų, dirbančių su klase, klasės auklėtojas ne tik vadovauja klasės bendruomenei, bet ir atstovauja jos interesams, ieško galimybių tenkinti jos poreikius.

Klasės auklėtojas:

* Užtikrina ugdomų mokinių saugumą;
* Ugdo tvirtas mokinių dorovės, pilietines, tautines bei patriotines nuostatas, laiduoja jų asmenybės plėtotę;
* Rūpinasi pagalbos teikimu mokiniams, turintiems ugdymosi, mokymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių;
* Nuolat informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie jų vaikų ugdymosi poreikius ir pasiekimus.

(Švietimo įstatymas)
Info
Naujienos
 
Mūsų mokyklai 30
Europos kalbų diena
Mokykla dalyvauja projektuose
Vilnius, Dūkštų 30, (85) 240 05 52
© Visos teisės saugomos e-sprendimas: it-sistemos.lt