RU | LT

Vilniaus m. Sofijos Kovalevskajos vidurinė mokykla
Savivalda

 Mokinių savivaldos nuostatai

 Apibrėžtis

 Vilniaus Sofijos Kovalevskajos vidurinės mokyklos mokinių savivalda yra institucinė mokyklos savivaldos dalis, veikianti bendradarbiaudama su kitomis mokyklos institucijomis.

  • Savivaldą sudaro demokratiniu būdu renkami aktyvūs ir socialiai atsakingi mokiniai, kurių skaičius nuolat pasipildo.
  • Savivaldos plėtra yra pagrindinė demokratinio mokyklos valdymo sąlyga.

Savivaldos tikslai ir uždaviniai

 ● Vilniaus Sofijos Kovalevskajos vidurinės mokyklos mokinių savivaldos veikla remiasi bendra mokyklos vizija bei nuostatais.

● Spręsti reikšmingas problemas, atstovauti mokinių interesams, bendradarbiauti su mokyklos administracija

● Ugdyti demokratinio gyvenimo pagrindus, pilietinį aktyvumą, socialines kompetencijas.

●  Kurti pozityvų mokyklos mikroklimatą.

● Reguliariai rinktis kartą per savaitę, diskutuoti, siūlyti sprendimus,veiklas.

 Veikla

 ● Priima reikšmingus mokiniams sprendimus

● Sprendžia aktualius, probleminius klausimus

●  Diskutuoja, keičiasi informacija, nuomone, kuria projektus,skleidžia informaciją.

● Rengia akcijas, renginius,padeda organizuojant akcijas,renginius,konkursus ir pan.

● Mokykloje siekia kurti atvirą, tolerantišką, demokratišką aplinką

● Stengiasi paįvairinti mokyklos gyvenimą, kuria jaukumą

● Bendradarbiauja su mokyklos administracija, kreipia dėmesį į jaunosios kartos ugdymą.

 


Naujienos
 
Mūsų mokyklai 30
Europos kalbų diena
Mokykla dalyvauja projektuose
Vilnius, Dūkštų 30, (85) 240 05 52
© Visos teisės saugomos e-sprendimas: it-sistemos.lt