RU | LT

Vilniaus m. Sofijos Kovalevskajos vidurinė mokykla
„Švietimo paslaugų prieinamumo didinimas Vilniaus Sofijos Kovalevskajos vidurinėje mokykloje“

2011 m. kovo 22 d. Europos socialinio fondo agentūroje mokyklos direktorė J.Vasiljeva
pasirašė projekto „Švietimo paslaugų prieinamumo didinimas Vilniaus Sofijos Kovalevskajos vidurinėje mokykloje“ finansavimo ir administravimo sutartį.
LR ŠMM priėmė sprendimą suteikti finansavimą projektui, remdamasis 2007–2013 m. Žmogiškųjų
išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-05-K
priemonės „Švietimo paslaugų prieinamumo didinimas specialiųjų poreikių asmenims (mokiniams ir kt.) ir švietimo pagalbos specialistams“ projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr.1.
Projekte dalyvauja 32 mūsų mokyklos specialiųjų poreikių mokiniai, partneriai - Vilniaus Šeškinės vidurinė mokykla,viešoji įstaiga Pal.J.Matulaičio šeimos pagalbos centras.
Projekto vykdymo laikotarpiu (2011-04 – 2012-06) numatyta:
*6 išvykos/ekskursijos;
* formaliojo/neformaliojo specialiųjų poreikių asmenų švietimo paslaugų teikimas mokslo metų laikotarpiu mokykloje;
* neformaliojo specialiųjų poreikių asmenų švietimo paslaugų teikimas vasaros atostogų metu
(knygų ir kino dienos, stovykla). Projektui įgyvendinti skirta 219 627 Lt.
Projektas 100 proc. finansuojamas iš ES socialinio fondo lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšų.


Naujienos
 
Mūsų mokyklai 30
Europos kalbų diena
Mokykla dalyvauja projektuose
Vilnius, Dūkštų 30, (85) 240 05 52
© Visos teisės saugomos e-sprendimas: it-sistemos.lt